رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

بخاطر انتشار اینگونه کتابهایى که پاسخگوى بخشى از موضوعات مربوط به ذهن کنجکاو و جستجوگر ایرانى هاست از شما متشکرم
غم انگیز آنکه سالهاست نظامى در میان اهالى شهر و دیارش تنها و غریب است. خط و نوشتار مردم گنجه و آذربایجان پس از جدا شدن از ایران و طى چند نسل توسط استعمار از حروف عربى فارسى به لاتین تغییر داده شد تا مردم نتوانند اشعار و کتب شاعران و نویسندگ
کتابهایى را که بصورت ( پیش نمایش ) عرضه شده را چگونه دانلود کنیم ؟ و اگر نمیشود دانلود کرد چگونه است که کاربران بر روى آنها نظر میگذارند ؟
عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک