دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

فولاد که در خانه صادق خان بوده وی گفته هر وقت خواست برود به اردو امده راز فاش شده دختر جوان خود را به شکل مردان در اورده چون دو نوکرش توسط فراشباشی حاکم دستگیر شده برای انتقام این کارها کرده صادق خان به شهر امده ان دو نفر ازاد و همه اموال پ
از ممقلی خان درباره یک سرقت دیگر پرسیده چند دزدی شده اثری بدست نیامده تا سفیر جدید تاجر انگلیسی امده به شهر صندوق جواهر را زده فهمید که دزد باید داخل خانه همدست داشته روی دیوار زیرزمین دست یک مرد و زن بوده اثرنمونه برداشته چند پوست تخمه دی
صادق خان ممقلی در ساحل زاینده رود با افراد نشسته جوانی چابک نوجوان بر کرجی سوار به او می نگرد و ممقلی می فهمد که جوان باید در قضیه باشد به طرف پل دویده با نیروها ولی دیر رسیده و جوان رفته است.نامه ای دریافت که اگر واقعیت را می خواهد فردا به
کتاب را مطالعه نمودم.البته روش کار داروغه که از وی به عنوان کاراگاه یاد می شود مبتنی بر روش های سنتی دستگیری دزدان در ایران و استفاده از خبرچینان کنترل با رمالان و درویشان و شناسایی کل دزدان و شدت عمل و برخی موارد این کتاب برخورد جوانمردان
[quote='Behruz67'][در میان پارس‌ها] اگر کسی بر آتش پف کند یا چیز مرده و کثیف روی آن بگذارد به قتل می‌رسد. ه اصل کتاب برای دانلود دسترسی دارید؟[/quote]
از نکات اموزنده در این کتاب اشاره به 40 فرقه شدن مسیحیت که امروزه برخی از انها از بین رفته بحث فقر مسیح که مهم و در اسلام هم مطرح است و ورود مباحث فکری جدید در نتیجه تفکر در انجیل و مسیح مانند استخراج احکام و قرلئت های جدید از دین نمونه ان
مذاکرات صلح به شکست می خورد و اوبرتینو که از افراد فاضل و عارف سنت فرانسیسکن ها و پاپ خواستار ملاقات مجدد وی بود از ترس جان فرار کرده بعد ها به قتل رسیده امپراتور با شورش مردم از رم بعدا فرار کرده و پاپ پیروزمندانه به رم باز می گردد. اوبرن
سومین شخص هم ناپدید می شود و او را در وان حمام می یابند در حالی که سر انگشتان و زبان او سیاه شده و مشخص است که مسموم گردیده گوه های مذاکره وارد گردیده حال قبل ان خوانسالار اعتراف می کند نزد ویلیام که زمانی با دیگری عضو فرقه دلچینی بوده و در
در تحقیقات مشخص می شود برنگر شخص دوم روابط نامشروع هم جنسی با شخص اول برقرار نموده و به او وعده کتاب ممنوعه و اسرار را در اختیار وی قرار دهد و هنگامی که فرد پشیمان و برهنه از اتاق بیرون دویده ملاچی و دیگران دیده در گفتگوی افراد پیرمرد کور ک
ویلیام شروع به تحقیق نموده و از اتاق کار نساخان بازدید و می فهمد که شخص به دنبال کتاب ممنوعه خاصی بوده و کتاب ها و تصاویری که از نقش های شیطانی کپی و نسخه برداری کرده روی میز ام می بیند از اشپزخانه خوانسالار و کمکش بازدید با دکتر ونانسیوس و

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک