رسته‌ها

کریم زمانی
(1330 هـ.خ)

مشخصات:
نام واقعی:
تاریخ تولد:
1330/00/00 خورشیدی
تاریخ درگذشت:
محل تولد:‌
جنسیت:‌
ژانر:‌
زندگی‌نامه
ویرایش

کتاب‌های کریم زمانی
(2 عنوان)

آخرین دیدگاه‌ها

تعداد دیدگاه‌ها:
1

آنقدر دیدگاه مذهبی ایشان در ترجمه ها غلبه دارد که  بطور بسیار غیرحرفه ای و غیراخلاقی مطالب کتاب های که نقش مترجم را در آن بر عهده دارد، تغییر می دهد و از خود به ناف نویسنده می بندد. کتاب فاجعه ی "واقعه ی صفین" از  نصر بن مزاحم منقری، آینه ی تمام قدی از تحریف و ترجمه ی ناصواب توسط کریم زمانی است. دریغ که کتابی آنچنان معتبر به دست مترجمی اینقدر نامعتبر افتاد.

عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک