رسته‌ها

فریدون گیلانی
(1317 - 1400 هـ.خ)

نویسنده، روزنامه نگار، مترجم و شاعر
مشخصات:
نام واقعی:
فریدون گیلانی
تاریخ تولد:
1317/10/17 خورشیدی
تاریخ درگذشت:
1400/05/27 خورشیدی (83 سالگی)
محل تولد:‌
قائم شهر
جنسیت:‌
مرد
ژانر:‌
ترجمه و شعر
زندگی‌نامه
زندگی او همچون همگان، در محور اجتماعی به ارزش های واقعی خود رسید.فارغ التحصیل دانشسرای عالی تهران، که در رشته ادبیاّت کار خود را در آموزش و پرورش آغاز کرد.پس از مدتی، کار مطبوعاتی خود را در مجله های خوشه و فردوسی پی گرفت.شعر، ترجمه و مقاله نویسی، از نقاط قوت کار او بود.آخرین محل کار او روزنامه کیهان بود که در سال ۱۳۵۸ توسط حاکمان جدید، پاک سازی شد.او از سال ۱۳۶۵ مجبور به ادامه زندگی در تبعید شد و در کشور آلمان به این زندگی ادامه داد.در یک سال و نیم پایان زندگی اش به دلیل ضعف جسمی و حوادثی که آن ضعف را تشدید کردند از حرکت کافی برخوردار نبود.با وجود این، در نشر افکار همیشگی اش کوتاهی نمی کرد.همسر و همراهش که تا آخرین لحظات زندگی در کنارش باقی ماند و چهار فرزند، پرونده زندگی شخصی اش را می بندند.امّا آنچه حضور او را در این جهان برجسته میکرد کار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی او بوده است.در کار سیاسی با سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه ها و احزاب گوناگونی، اعم از ایرانی و بین المللی همکاری کرده است.در کار اجتماعی به بسیاری از پناهجویان و انسان های گریخته از جهنم ملایان و دیگر کشورهای مستبد کمک کرده و امکان پذیرش آنها از طرف دولت های اروپایی را تسریع کرده است.و بالاخره در کار روزنامه نویسی، ادبی و فرهنگی با آثار بسیاری که در زمینه های مقاله نویسی، ترجمه، شعر و داستان از او بجا مانده است کارنامه درخشانی از این حضور، از خود به امانت گذاشته است.عضویت او در بیشمارانی از انجمن ها، سندیکاها، کانون های فرهنگی و ادبی، نشانگر حضور فعال وخستگی ناپذیر او در این عرصه بوده است.در این مقال آنچه میتوان گفت بسیار است که ساعت ها وقت برای اسم بردن از آن ها حتّا، نیاز دارد.در این چند جمله، آنچه گفتنی است اینکه آثار بجا مانده از او سال های بسیاری از پرسشگران و اهل ادب را بخود مشغول خواهد کرد.آثاری که بدور از هیاهوی سیاسی و دسته بندی ها و جانبگیری هایش، ارزش های واقعی را محک خواهند دانست و این شناسایی، کمکی خواهد شد برای آنچه تاریخ ادبیات، در پیآنست.
بیشتر
ویرایش

کتاب‌های فریدون گیلانی
(20 عنوان)

آخرین دیدگاه‌ها

تعداد دیدگاه‌ها:
1

یکی از اقوام فریدون گیلانی(روزنامه نگار و شاعر و مترجم) به نام کامبیز گیلانی درباره او چنین نگاشته است:


فریدون گیلانی،در سال 1317، ماه دی، روز هفدهم در قائم شهر [شاهی] بدنیا آمد و در سال 1400، ماه اَمرداد، روز بیست و هفتم در شهر هامبورگ، رخت از جهان بربست.زندگی او همچون همگان، در محور اجتماعی به ارزش های واقعی خود رسید.فارغ التحصیل دانشسرای عالی تهران، که در رشته ادبیاّت کار خود را در آموزش و پرورش آغاز کرد.پس از مدتی، کار مطبوعاتی خود را در مجله های خوشه و فردوسی پی گرفت.شعر، ترجمه و مقاله نویسی، از نقاط قوت کار او بود.آخرین محل کار او روزنامۀ کیهان بود که در سال 1358 توسط حاکمان جدید، پاک سازی شد.او از سال 1365 مجبور به ادامۀ زندگی در تبعید شد و در کشور آلمان به این زندگی ادامه داد.در یک سال و نیم پایان زندگی اش به دلیل ضعف جسمی و حوادثی که آن ضعف را تشدید کردند از حرکت کافی برخوردار نبود.با  وجود این، در نشر افکار همیشگی اش کوتاهی نمی کرد.همسر و همراهش که تا آخرین لحظات زندگی در کنارش باقی ماند و چهار فرزند، پروندۀ زندگی شخصی اش را می بندند.امّا آنچه حضور او را در این جهان برجسته میکرد کار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی او بوده است.در کار سیاسی با سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه ها و احزاب گوناگونی، اعم از ایرانی و بین المللی همکاری کرده است.در کار اجتماعی به بسیاری از پناهجویان و انسان های گریخته از جهنم ملایان و دیگر کشورهای مستبد کمک کرده و امکان پذیرش آنها از طرف دولت های اروپایی را تسریع کرده است.و بالاخره در کار روزنامه نویسی، ادبی و فرهنگی با آثار بسیاری که در زمینه های مقاله نویسی، ترجمه، شعر و داستان از او بجا مانده است کارنامۀ درخشانی از این حضور، از خود به امانت گذاشته است.عضویت او در بیشمارانی از انجمن ها، سندیکاها، کانون های فرهنگی و ادبی، نشانگر حضور فعال وخستگی ناپذیر او در این عرصه بوده است.در این مقال آنچه میتوان گفت بسیار است که ساعت ها وقت برای اسم بردن از آن ها حتّا، نیاز دارد.در این چند جمله، آنچه گفتنی است اینکه آثار بجا مانده از او سال های بسیاری از پرسشگران و اهل ادب را بخود مشغول خواهد کرد.آثاری که بدور از هیاهوی سیاسی و دسته بندی ها و جانبگیری هایش، ارزش های واقعی را محک خواهند دانست و این شناسایی، کمکی خواهد شد برای آنچه تاریخ ادبیات، در پیآنست.کامبیز گیلانی

1400ـ اَمرداد عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک