رسته‌ها
دسته کتاب های ایرانشناسی و فرهنگ اقوام ایران

ایرانشناسی و فرهنگ اقوام ایران

375 کتاب
کتاب‌های ایران‌شناسی به‌ مطالعه دانش فرهنگی ایران از زمان باستان تاکنون می‌پردازند و دربرگیرنده تاریخ، ادبیات، هنر و فرهنگ توده آن می‌شود. ایران‌شناسی دامنه کشورهای امروزی ایران، افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان را دربرمی‌گیرد.

دانلود کتاب‌های ایرانشناسی و فرهنگ اقوام ایران

4 امتیاز
از 3 رای
فرش سیستان علی حصوری
عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک