رسته‌ها
دسته کتاب های سیاست داخلی ایران

سیاست داخلی ایران

213 کتاب
سیاست داخلی چگونگی رابطه مردم با حاکمیت از منظر توزیع قدرت و توزیع منافع اقتصادی را تنظیم می‌کند. کتاب‌های این دسته به بررسی سیاست داخلی ایران در دولت‌های مختلف می‌پردازند.

همه کتاب‌های سیاست داخلی ایران

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک