رسته‌ها
دسته کتاب های سیاستمداران و اندیشمندان سیاسی

سیاستمداران و اندیشمندان سیاسی

387 کتاب
در این دسته کتاب‌هایی در مورد سیاستمداران ناثیرگذار و اندیشمندان بزرگ سیاسی در اختیار کاربران قرار گرفته. این کتاب‌ها بیشتر به موضوعاتی مثل بررسی زندگی سیاسی و نقد اندیشه‌ها و افکار آن‌ها پرداخته‌اند.

دانلود کتاب‌های سیاستمداران و اندیشمندان سیاسی

4 امتیاز
از 5 رای
دبیران اول حزب توده
3 امتیاز
از 7 رای
صعود و سقوط تیمورتاش
عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک