رسته‌ها
دسته کتاب های مجله بررسی های تاریخی

مجله بررسی های تاریخی

71 کتاب
بررسی‌های تاریخی، نشریه‌ای در تاریخ، تاریخ نظامی ایران و تحقیقات ایران‌شناسی (۱۳۴۵-۱۳۵۷ خورشیدی) بود. اعضای هیئت‌مدیره این نشریه از امرای ارتش بودند. جلسات هیئت مدیره برای نظارت بر چاپ مقالات دو ماه یک بار برگزار می‌شد.

دانلود کتاب‌های مجله بررسی های تاریخی

عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک