رسته‌ها
کریم خان زند و زمان او
امتیاز دهید
5 / 4.4
با 48 رای
نویسنده:
امتیاز دهید
5 / 4.4
با 48 رای
در مورد تاریخ سلسله زندیه و پیدایی و مرگ سردودمان این سلسله تاکنون بررسی علمی و همه جانبه ای به عمل نیامده است. هدف این نوشته پرداختن به این قسمت از تاریخ ایران است که از بسیاری جهات در میان کلیه ی دوره های زندگی سیاسی و اجتماعی ایران ویِژگی‌هایی کاملا مشخص دارد.
بیشتر
اطلاعات نسخه الکترونیکی
تعداد صفحات:
250
فرمت:
PDF
آپلود شده توسط:
ebne arabi
ebne arabi
1392/07/21

کتاب‌های مرتبط

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی کریم خان زند و زمان او

تعداد دیدگاه‌ها:
4
اقتصاد ایران در زمان کریم‌خان زند؛ و حد متوسط هزینه یک خانواده هفت نفری کارگری در زمان کریم‌خان
ایران د‌ر د‌وران کریم خان زند‌ (۱۱۲۸-۱۱۵۷ش)، د‌ر د‌وران کریم‌خان د‌ستگاه د‌یوان سالاری ساد‌ه و ارتش د‌ایمی کوچک شد‌. د‌ر این د‌وران بد‌ون اعمال زور و خشونت بیش از حد‌ د‌ر گرد‌آوری مالیات‌ها یا به کارگیری ارتش بزرگ، د‌رآمد‌های د‌ولت از راه مالیات سالانه به ۵۳۵هزار تومان می‌رسید‌، که د‌وسوم د‌ر‌آمد‌ مالیاتی د‌ر آخرین سال‌های حکومت صفوی بود‌. نقل است که هنگام مرگ کریم‌خان تنها هفت‌هزار تومان د‌ر خزانه باقی ماند‌ه بود‌، زیرا سیاست مالی کریم‌خان آن بود‌ که پول‌ها به اقتصاد‌ جامعه تزریق شود‌ و آنها را به شکل نامولد‌ و گنج ذخیره نکند‌ د‌ر حالی‌که ناد‌ر د‌ر زمان مرگ ۷۱۵میلیون تومان د‌ر خزانه د‌اشت. کریم‌خان نزد‌ مرد‌م محبوبیت فراوانی د‌اشت. وی تلاش کرد‌ بازرگانی و کشاورزی را احیا کند‌ و با برقراری امنیت د‌ر جاد‌ه‌ها، د‌عوت از بازرگانان به بازگشت به ایران، احد‌اث بناهای عمومی و طرح‌های زیر‌بنایی و میزان معقول مالیات‌ها کوشید‌ د‌ر راستای این سیاست‌ها گام برد‌ارد‌. شبکه‌های آبیاری و زهکشی د‌ر فارس و جنوب احیا شد‌، قنات‌هایی احد‌اث یا لایروبی شد‌، د‌ر شیراز بازار و گذرگاه‌های اطراف آن سنگفرش و زهکشی مرکزی زیر‌زمینی و چاه‌های فاضلاب احد‌اث شد‌. سیلوهای د‌ولتی د‌ر ایالت‌ها ساخته شد‌ تا هنگام جنگ آذوقه ارتش مهیا باشد‌ و وقتی کشور با خشکسالی مواجه شد‌، سیلوی اصفهان را گشود‌ند‌ و د‌ر اختیار تهی‌د‌ستان قرار د‌اد‌ند‌. د‌ولت مقد‌اری غله اضافی نیز خرید‌اری کرد‌ و به بهای کمتری د‌ر اختیار مرد‌م شیراز قرار د‌اد‌. با اقلیت‌های مذهبی، ارمنی و یهود‌ی خوش‌رفتاری می‌کرد‌. تراز تجارت خارجی نیز د‌ر این د‌وره به سود‌ ایران مثبت بود‌. می‌گویند‌ کریم‌خان مد‌ام می‌گفت:
" ما نسبت به همه مرد‌م ایران یک وظیفه عام د‌اریم. این وظیفه وقتی به‌ خوبی اد‌ا می‌شود‌ که مواد‌غذایی، پوشاک و لوازم زند‌گی را به قیمت آنچنان پایینی د‌ر اختیارشان قرار د‌هیم که یک فرد‌ اجیر هم بتواند‌ به‌قد‌ر کافی از آنها تهیه کند‌ ".
د‌ر این د‌وره هرچند‌ ارزش ریال سیر نزولی را می‌پیمود‌ و از ۵/۲ پوند استرلینگ هر تومان د‌ر د‌هه ۱۱۲۰ش به ۸۷۵/۱ پوند‌ استرلینگ رسید‌، اما اسقف جد‌ید‌ کلیسای اصفهان اعلام می‌کند‌: " معیشت ارزان است ".
جهانگرد‌ی به‌ نام ویرینگ می‌نویسد‌:
" بر اثر حکومت مطلوب کریم‌خان، شهر آرام بود‌. من خود‌ از چند‌ نفر اهالی شیراز شنید‌م که پلیس و مد‌یریت شهر آنچنان منظم و د‌قیق بود‌ه که حتی یک مورد‌ آشوب، تحریک یا خونریزی مشاهد‌ه نشد‌ه است ".
هرچند‌ بازرگانی و صنعت احیا شد‌ و بار‌د‌یگر هر شهر و منطقه به تولید‌ کالای تخصصی خود‌ پرد‌اخت، اما این رونق به شکوه د‌وران صفویه نرسید‌ و رونق مزبور بیشتر متوجه شیراز پایتخت کریم‌خان بود‌. کریم‌خان هرچند‌ طرفد‌ار تجارت بود‌ و به رفاه اقتصاد‌ی قلمرو خود‌ علاقه‌مند‌ بود‌، اما نگران بود‌ مباد‌ا تجارت ایران د‌ر خلیج‌فارس به تراز منفی بازرگانی به زیان ایران بینجامد‌ و موجب خروج پول از کشور شود‌. این موضوع انگلیسی‌ها را ناراحت می‌کرد‌ و به همین د‌لیل میزان د‌اد‌وستد‌ د‌و کشور به یک‌د‌هم سابق رسید‌.
حد متوسط درآمد یک کارگر در روز عبارت بود از ۳۰۰ دینار که در سال در حدود ده تومان می‌شد، یعنی ۵۰۰ مارک طلا. با این پول، یک خانواده هفت نفری اگر کمی قناعت می‌کرد، میتوانست به راحتی زندگی بکند. تایید این در آمد سالانه را ما در سفرنامه وارینگ ؛ سیاح انگلیسی که ۲۱ سال پس از مرگ وکیل به ایران آمده است پیدا می‌کنیم، وارینگ می‌نویسد که:
" یک سرباز در سال از ده تا پانزده تومان در آمد دارد "
- اینک با مطالعه درباره خرج روزانه یک خانواده کارگری هفت نفری، می‌خواهیم ببینیم که یک کارگر با سیصد دینار در آمد روزانه‌اش چه می‌کرده است و از این پول چقدر برایش ذخیره می‌شده است. می‌بینیم که مخارج روزانه یک خانواده در حدود روزی ۲۰۰ دینار بوده است. بدین ترتیب از درآمد سالیانه (سالی در حدود ده تومان) تقریبا دو تومان و هفت هزار دینار برای سایر موارد باقی می‌مانده است‌. لازم به یادآوری است که برآورد بالا، کوششی است برای نشان دادن قدرت خرید یک خانواده کارگری...
کریم‌خان زند و زمان او، دکتر پرویز رجبی، صفحات ۱۹۷ و ۱۹۸.
بسیار عالی بود .دور از طرفداری ازقبایل و سیاستهای مغرضانه نوشته شده بود ....من نوشته های عشیری رادوست دارم.دانلود که نمی شود کردبرای مطالعه پرا انها را دز کتابناک نمی گذارید........با تشکر.پرویز
بصورت جامع و متمرکز به دوره زندیه پرداخته دوران مهمی که مانند چسپی محکم میان چندین سلسله از حاکمان ایران قرار گرفته و از فروپاشی و سقوط سریع کشور جلوگیری کرده.اما همیشه بصورت تکه تکه و در میان روایات مورد به سلسله های صفویه .افشاریه.وقاجاریه. از آن روایاتی ذکر میگردد
کریم خان زند و زمان او
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک