رسته‌ها
هم نظری در چهار انجیل
امتیاز دهید
5 / 4
با 269 رای
نویسنده:
امتیاز دهید
5 / 4
با 269 رای
بر اساس ترجمه کتاب مقدس مسیحیان
بیشتر
اطلاعات نسخه الکترونیکی
تعداد صفحات:
292
فرمت:
PDF
آپلود شده توسط:
hamid
hamid
۱۳۸۷/۰۸/۰۷

کتاب‌های مرتبط

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی هم نظری در چهار انجیل

تعداد دیدگاه‌ها:
14
کتابی ارزشمندی در جهت شناخت و تعمق بیشتر در کتاب مقدس
اختلاف بین چهارانجیل- بخش سوم
انجيل يوحنا
يوحنا اين قضيه بشكلي كاملا متفاوت از اناجيل ديگر نقل مي كند :
"بامدادان در اوّل هفته وقتي كه هنوز تاريك بود مريم مجدليّه بسر قبر آمد و ديد كه سنگ از قبر برداشته شده است پس دوان دوان نزد شمعون پطرس و آن شاگرد ديگر كه عيسي او را دوست مي‏داشت آمده به ايشان گفت خداوند را از قبر برده‏اند و نمي‏دانيم او را كجا گذارده‏اند آنگاه پطرس و آن شاگرد ديگر بيرون شده به جانب قبر رفتند و هر دو با هم مي‏دويدند امّا آن شاگرد ديگر از پطرس پيش افتاده اوّل به قبر رسيدو خم شده كفن را گذاشته ديد لكن داخل نشد بعد شمعون پطرس نيز از عقب او آمد و داخل قبر گشته كفن را گذاشته ديد و دستمالي را كه بر سر او بود نه با كفن نهاده بلكه در جاي عليحده پيچيده پس آن شاگرد ديگر كه اوّل بسر قبر آمده بود نيز داخل شده ديد و ايمان آورد زيرا هنوز كتاب را نفهميده بودند كه بايد او از مردگان برخيزد پس آن دو شاگرد به مكان خود برگشتندامّا مريم بيرون قبر گريان ايستاده بود و چون مي‏گريست بسوي قبر خم شده دو فرشته را كه لباس سفيد در بر داشتند يكي بطرف سر و ديگري به جانب قدم در جائي كه بدن عيسي گذارده بود نشسته ديد ايشان بدو گفتند اي زن براي چه گرياني بديشان گفت خداوند مرا برده‏اند و نمي‏دانم او را كجا گذارده‏اند چون اين را گفت به عقب ملتفت شده عيسي را ايستاده ديد ليكن نشناخت كه عيسي است عيسي بدو گفت اي زن براي چه گرياني كه را مي‏طلبي چون او گمان كرد كه باغبان است بدو گفت اي آقا تو او را برداشته به من بگو او را كجا گذارده تا من او را بردارم عيسي بدو گفت اي مريم او برگشته گفت ربوني يعني اي معلّم عيسي بدو گفت مرا لمس مكن زيرا كه هنوز نزد پدر خود بالا نرفته‏ام و ليكن نزد برادران من رفته به ايشان بگو كه نزد پدر خود و پدر شما و خداي خود و خداي شما مي‏روم مريم مجدليّه آمده شاگردان را خبر داد كه خداوند را ديدم و به من چنين گفت. "
اينها آن چيزهائي است كه در اناجيل ذكر شده است درباره حادثه رستاخيز مسيح از بين اموات من معتقدم اگر يك نظر اجمالي هم به اين متون بكنيم متوجه اختلاف زيادي كه دارند مي شويم پس اين اناجيل وحي و الهام الهي نيست چه اينكه اگر يكي را تصديق كنيم بايد ديگري را تكذيب نمائيم.
http://kelisa-masjed.blogfa.com/post-10.aspx
اختلاف بین چهارانجیل- بخش دوم
انجيل متي
" و بعد از سبت هنگام فجر روز اوّل هفته مريم مجدليّه و مريم ديگر به جهت ديدن قبر آمدندكه ناگاه زلزله عظيم حادث شد از آن رو كه فرشته خداوند از آسمان نزول كرده آمد و سنگ را از در قبر غلطانيده بر آن بنشست و صورت او مثل برق و لباسش چون برف سفيد بود و از ترس او كشيكچيان به لرزه درآمده مثل مرده گرديدند امّا فرشته به زنان متوجّه شده گفت ترسان مباشيد مي‏دانم كه عيسي مصلوب را مي‏طلبيد در اينجا نيست زيرا چنانكه گفته بود برخاسته است بيائيد جائي كه خداوند خفته بود ملاحظه كنيد و بزودي رفته شاگردانش را خبر دهيد كه از مردگان برخاسته است اينك پيش از شما به جليل مي‏رود در آنجا او را خواهيد ديد اينك شما را گفتم پس از قبر با ترس و خوشي عظيم بزودي روانه شده رفتند تا شاگردان او را اطّلاع دهند و در هنگامي كه به جهت اخبار شاگردان مي‏رفتند ناگاه عيسي بديشان برخورده گفت سلام بر شما باد پس پيش آمده به قدمهاي او چسبيده او را پرستش كردند آنگاه عيسي بديشان گفت مترسيد رفته برادرانم را بگوئيد كه به جليل بروند كه در آنجا مرا خواهند ديد"
انجیل مرقس:
"پس چون سبت گذشته بود مريم مجدليّه و مريم مادر يعقوب و سالومه حنوط خريده آمدند تا او را تدهين كنند و صبح روز يكشنبه را بسيار زود وقت طلوع آفتاب بر سر قبر آمدند و با يكديگر مي‏گفتند كيست كه سنگ را براي ما از سر قبر بغلطاندچون نگريستند ديدند كه سنگ غلطانيده شده است زيرا بسيار بزرگ بودو چون به قبر درآمدند جواني را كه جامه سفيد در بر داشت بر جانب راست نشسته ديدند پس متحيّر شدند او بديشان گفت ترسان مباشيد عيسي ناصري مصلوب را مي‏طلبيد او برخاسته است در اينجا نيست آن موضعي را كه او را نهاده بودند ملاحظه كنيد ليكن رفته شاگردان او و پطرس را اطّلاع دهيد كه پيش از شما به جليل مي‏رود او را در آنجا خواهيد ديد چنانكه به شما فرموده بودپس بزودي بيرون شده از قبر گريختند زيرا لرزه و حيرت ايشان را فرو گرفته بود و به كسي هيچ نگفتند زيرا مي‏ترسيدند. "
انجيل لوقا
"پس در روز اوّل هفته هنگام سپيده صبح حنوطي را كه درست كرده بودند با خود برافراشته بسر قبر آمدند و بعضي ديگران همراه ايشان و سنگ را از سر قبر غلطانيده ديدندچون داخل شدند جسد خداوند عيسي را نيافتند و واقع شد هنگامي كه ايشان از اين امر متحيّر بودند كه ناگاه دو مرد در لباس درخشنده نزد ايشان بايستادند و چون ترسان شده سرهاي خود را بسوي زمين افكنده بودند به ايشان گفتند چرا زنده را از ميان مردگان مي‏طلبيد در اينجا نيست بلكه برخاسته است بياد آوريد كه چگونه وقتي كه در جليل بود شما را خبر داده گفت ضروريست كه پسر انسان بدست مردم گناهكار تسليم شده مصلوب گردد و روز سيّم برخيزدپس سخنان او را بخاطر آوردند و از سر قبر برگشته آن يازده و ديگران را از همه اين امور مطّلع ساختند و مريم مجدليه و يونا و مريم مادر يعقوب و ديگر رفقاي ايشان بودند كه رسولان را از اين چيزها مطّلع ساختند ليكن سخنان زنان را هذيان پنداشته باور نكردند"
http://kelisa-masjed.blogfa.com/post-10.aspx
اختلاف بین چهارانجیل- بخش نخست
در زمینه های مختلف بین اناجیل اختلافها و تضادهای بسیار مشاهده می شود که با ادعاهای مطرح شده در کتاب موجود در صفحه حاضر مغایرت دارد. از جمله:
دفن و رستاخيز مسيح
در اناجيل نقل شده كه عيسي بعد از آنكه به صليب كشيده شد و مرد ، دفن گرديد و بعد از سه روز از قبر رستاخيز يافت.
در اين مطلب هم اناجيل با هم بسيار مختلفند:
دفن
متي و لوقا و مرقس تاكيد مي كنند كه كسي كه عيسي را دفن كرد يوسف بود از از شهر رامه و مرد ثروتمندي بود و از شاگردان مسيح بود.
ولي يوحنا مي گويد يوسف به تنهائي مسيح را دفن نكرد بلكه نيقوديموس هم به او كمك كرد در متي و مرقس آمده كه مريم مجدليه و مريم ام يعقوب و موسي شاهد دفن مسيح بودند ولي لوقا اسامي كساني را كه شاهد بودند ذكر مي كند كه بيشتر از اين تعدادند اما در يوحنا اصلاَ اسمي از زن يا زناني كه در آن هنگام بود ه اند برده نشده است.
يوحنا كه انجيلش را سي سال بعد از اناجيل ديگر نوشته است متوجه اين اختلاف در عدد زنان شده است لذا آنرا به كل از انجيلش حذف كرده است
رستاخيز
اما درباره اين حادثه در اناجيل اختلافي بشدت اختلاف در اينباره وجود ندارد :
من از كوچكي اين سوال در ذهنم بود كه مسيح آمد و خودش را فدا كرد و بين خدا و انسان را صلح داد حال چه لزومي دارد كه بعد از سه روز دوباره رستاخيز بيابد؟
او ماموريت خود را انجام داد، حال مي خواهد رستاخيز بكند يا نكند چه فرقي دارد؟
واقعيت اين است كه اين قطعه بخاطر اتمام اسطوره مسيح است همانطوري كه درباره اسطوره هاي اديان قديم آمده كه خداي آنها مرد و از بين اموات رستاخيز يافت .
علي اي حال بايد به نكات اختلاف بين اناجيل در اينباره اشاره كنم:
http://kelisa-masjed.blogfa.com/post-10.aspx
اختلاف بین چهارانجیل- بخش نخست
در زمینه های مختلف بین اناجیل اختلافها و تضادهای بسیار مشاهده می شود که با ادعاهای مطرح شده در کتاب موجود در صفحه حاضر مغایرت دارد. از جمله:
دفن و رستاخيز مسيح
در اناجيل نقل شده كه عيسي بعد از آنكه به صليب كشيده شد و مرد ، دفن گرديد و بعد از سه روز از قبر رستاخيز يافت.
در اين مطلب هم اناجيل با هم بسيار مختلفند:
http://kelisa-masjed.blogfa.com/post-10.aspx
بر خلاف ادعای کتابی که برای دانلود گذاشته شده- تفاوتها و تضادهایی در بین اناجیل به چشم میخورد.
یکی از تفاوتهای بسیار روشن در گزارشات انجیلها، داستان امتحان شدن مسیح است.

تفاوت گزارش دو انجیل کاملا روشن است. انجیل متی می گوید: ابتدا مسیح به شهر مقدس (اورشلیم) برده شد و پس از آن به کوهی بلند؛ اما در انجیل لوقا، ترتیب این واقعه دقیقا بر عکس ذکر شده است:
انجیل متی: «آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه (امتحان) نماید... آنگاه ابلیس او را به شهر مقدس بردو بر کنگره‏ی هیکل بر پا داشته به وی گفت: اگر پسر خدا هستی، خود را به زیر انداز... پس ابلیس او را به کوهی بسیار بلند برد و همه‏ی ممالک جهان را بدو نشان داده به وی گفت: اگر مرا سجده کنی، همانا این همه را به تو خواهم بخشید» متی 4: 1- 9
انجیل لوقا: «و روح او را به بیابان برد و مدت چهل روز ابلیس او را تجربه می نمود... پس ابلیس او را به کوهی بلند برده، تمامی ممالک جهان را در لحظه‏ای بدو نشان داد و ابلیس بدو گفت: جمیع این قدرت و حشمت آنها را به تو می دهم... پس او را به شهر اورشلیم برده، بر کنگره‏ی هیکل قرار داد و بدو گفت: اگر پسر خدا هستی خود را از اینجا به زیر انداز» لوقا 4: 1- 9
شاید بپرسیم برخی از این تفاوتها چندان اهمیت ندارد پس چرا به آنها می پردازیم؟
پاسخ این است که: بله اگر این تفاوتها در دو کتاب از یک نویسنده‏ی عادی بود اشکالی نداشت اما مسیحیان معتقدند کتاب مقدس، وحی الهی است و از خطا به دور است! وجود این موارد، این آیه‏ی قرآن را برای ما یاد آور می شود که: و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا (نساء،82)
«و اگر از جانب غیر خدا بود، در آن اختلافات بسیاری می یافتند»
بی تردید دوست داریم بدانیم، محققان و روشنفکران بی طرف مسیحی در این باره چه می گویند و دیدگاه مسیحیان متعصب چیست. در پست بعدی به این مطلب نیز خواهیم پرداخت.
(بد نیست اشاره کنم که از این دست تناقضات و اشکالات، به صورت گسترده بر کتاب مقدس وارد شده است که برخی از آنها از سوی افراد بی دقت وارد شده است اما برخی از آنها کاملا صحیح است و تا کنون بی پاسخ مانده است.
چند نمونه:
· یهویاکین در چند سالگی به پادشاهی رسید؟ مقایسه شود: دوم تواریخ 36: 9 با دوم پادشاهان 24: 8
· مسیر حرکت بنی اسرائیل چگونه و محل وفات هارون کجا بوده است؟ مقایسه شود: اعداد 33: 31- 39 با تثنیه 10 : 6- 9
تعداد سرکارگرهای سلیمان چند نفر بود؟ مقایسه شود اول پادشاهان 9: 23 با دوم تواریخ ایام 8: 10 .
http://www.feragh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=78:---------1&catid=35:1388-06-13-08-59-36&Itemid=58
مسیح اشتباه کرد یا نویسنده‏ی انجیل متی؟!
طبق گزارش انجیل متی، حضرت مسیح، پیشگویی نمود که سه شبانه روز در دل زمین خواهد بود:
«آنگاه بعضی از کاتبان و فریسیان در جواب او گفتند: ای استاد می خواهیم از تو آیتی ببینیم. او در جواب ایشان گفت:... زیرا همچنانکه یونس سه شبانه روز در شکم ماهی ماند، پسر انسان نیز سه شبانه روز در شکم زمین خواهد بود» انجیل متی 12: 38- 40
اما آیا به راستی مسیح سه شبانه روز در زمین مدفون بود؟
پاسخ منفی است.!!
مطابق انجیلها، حضرت مسیح، روز جمعه به صلیب کشیده شد و شبانگاه دفن گردید و صبح یکشنبه از قبر برخاسته بود:
«پس عیسی آوازی بلند بر آورده جان بداد... و چون شام شد از آن جهت که روز قبل از سبت (سبت = شنبه) بود...» انجیل مرقس 15: 37- 42
« و صبح روز یکشنبه را بسیار زود وقت طلوع آفتاب بر سر قبر آمدند... جوانی را که جامه ای سفید در بر داشت بر جانب راست نشسته دیدند پس متحیر شدند. او بدیشان گفت: ترسان مباشید عیسی ناصری مصلوی را می طلبید؟ او برخاسته است» انجیل مرقس 16: 2- 6
بنابر این حضرت مسیح به جای آنکه طبق پیشگویی خود، سه شبانه روز در قبر بماند، تنها یک روز و دو شب در قبر بوده است.!
http://havariyoon.mihanblog.com/post/117
ممنون.بسیار عالی بود .در پناه ایزد یکتا همیشه زمان سرفراز باشید
در اناجیل تفاوت چندانی مشاهده نمی شود بجز انجیل یوحنا که تا حدودی تمایل بیشتری به جلوه دادن حضرت مسیح (ع) به عنوان خدا دارد
در 4 انجیل تفاوتهای زیادی وجود ندارد و هر کدام به بخشی از دین و آیین آن میپردازد
هم نظری در چهار انجیل
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک