دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

دوست کتابناکی مان آزاد می اندیشم گفته: "همیشه متخصصان دین توجیهات غیر منطقی را بیان میکنند" این حکم کلی فاقد منطق و غیر قابل قبول است.
با ساگارو موافقم... چه حقیر است تشکر در برابر این زحمت بی مزد و منت . سپاس هانیه خانم گرامی
حساسیت carbooon777 و سکوت cleauoum جالب به نظر می رسد. نکته های که nahidvavhdi به آنها اشاره کرده اند هم جالب است. در ضمن، به جای این که دوست محترم مان carbooon777 ذهن شان را مشغول این نکته کنند که دیگران مطالب را در یک پست بگذارند
این شرح برای آنها که با سیاق و مذاق فلسفی و فیلسوفان کمتر آشنا هستند شرحی دیریاب و سخت هضم است. البته شرحی صرفا فلسفی نیست اما مذاق فلسفی بر آن مستولی است. [b]سیمین سپاس.[/b]
[b]با سیمای واقعی و دستکاری نشده خیام آشنا شویم.[/b] علامه محمد تقی جعفری فیلسوف معاصر توضیح می دهد: [b]خیام فقط شاعر چند ده دو بیتی نیست. ادیب است. ستاره شناس و فلکی است. ریاضی دان و هندسه دان و استاد جبر است. در این لینک: http://
[b]استاد علامه محمد تقی جعفری ما را با خیام بیش از پیش آشنا می کند. در این لینک: http://tahoor.com/fa/Article/View/114824[/b]
[b]خیام فقط شاعر چند ده دو بیتی نیست. ادیب است. ستاره شناس و فلکی است. ریاضی دان و هندسه دان و استاد جبر است.[/b] با خیام بیشتر اشنا شویم: [b] http://tahoor.com/fa/Article/View/114824[/b]
با مراجعه به لینک پایین آشنایی مناسب تری از خیام به دست آوریم: http://tahoor.com/fa/Article/View/114824
خیام را بهتر بشناسیم. مطلبی تحلیلی از استاد مرحوم محمد تقی جعفری: http://tahoor.com/fa/Article/View/114824
در باره خیام : http://tahoor.com/fa/Article/View/114824

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک