دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺻﻔﺎ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﺷﻭﻥ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺳﻘﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﮑﺎﻳﺎﺕ ﺭﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺕ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﻌﻠﯽ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺍﺯ ﺁﭘﻠﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﮔﺮﺍﻧﺴﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
چطور میتونم این کتاب رو دانلود کنم?

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک