دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

سلام و درود دوباره به دانش پویان راستین آخرین پیام خود را امروز و دراینجا میگذارم و روی سخنم با دوستانیست که جویای کتابهای علمی - تاریخی شیوا و رسایی هستند که در زمینه تاریخ کشورمان و تاریخ جهان و آشنایی با سیر تاریخی و دانشی ایران و جهان
باز به کتاب قهقراء برمیگردم و امیدوارم این آخرین نوشتار بنده در بخش دیدگاهها اندکی بیشتر برای خوانندگان راستین کتاب خوانی و کتاب قهقراء سودمند باشد. تاریخ هم مانند فیزیک و شیمی و زیست شناسی و ستاره شناسی یک دانش است بنابراین اگر قوانین فیزی
جناب آقای yekii با سپاس از فرمایشاتتان اما بدبختانه این نقطه نظرات جنابعالی که بروشنی پیداست مانند دیگر عزیزان بدون خواندن کتاب است ارزشی ندارد دوست عزیز الفبای کتابخوانی این است که کتابی خوانده شود سپس بررسی گردد نه اینکه نخوانده تلاش کنن
باسلام به مدیر گرامی و ارشد سایت خانم Mahssa از سایت فرهنگی کتاب بیش از سایتهای دیگر انتظار میرود که به پیامها و درخواستهای اعضا بویژه مولفان عنایت داشته باشد با این همه و با ده بار تذکر برای فعال سازی آمار فروش پروفایل بنده که هنوز بی پا
از مدیریت گرامی سایت هم خواهش میکنم بی رویه پیامها را حذف نکند و بتدا از تکراری بودن آن یقین کرده سپس پاک کند پیام زیر بدلیل دراز بودن در دو بخش است
سلام و درود دوباره به همه به همه کسانیکه برای کتاب خوانی اینجا هستند یا همه کسانیکه بدون خواندن کتاب درباره آن بیشمار دیدگاه دارند. سخنی چند باز هم درباره آشنا سازی با کتاب خودم ؛ قهقراء؛ دارم ولی پیشتر مناسب دیدم چندی را به همه خوانندگان
تاریخ که یکی از مهمترین شاخه های دانش انسانی است دارای چهارچوبهای روشنی است که باید از سوی نویسنده بی طرف گنجانده شود. سندهای تاریخی ؛ کرونولوژی رویدادهای تاریخی ؛ دیدگاهای بی طرفانه ؛ دوری از تجزیه و تحلیلهای شخصی همه و همه در نگارش تاریخ
سلام و درود دوباره به همه به همه کسانیکه برای کتاب خوانی اینجا هستند یا همه کسانیکه بدون خواندن کتاب درباره آن بیشمار دیدگاه دارند. سخنی چند باز هم درباره آشنا سازی با کتاب خودم ؛ قهقراء؛ دارم ولی پیشتر مناسب دیدم چندی را به همه خوانندگان
سلام و درود دوباره به همه دوستان کتاب خوان و کتاب دوست جای شگفتی است که برخی از دوستان پیامهای بنده درباره دانشگاه هاروارد که در پاسخ پرسش ایشان درباره پیشینه تحصیلاتی بنده بود و پاسخ درباره پشتوانه پژوهشی نوزده ساله کتاب قهقراء و دیگر پیا
گذشته چراغ راه آینده است فردای هر مردمی بر دیروزش استوار است مردمی که تاریخ ندانند محکوم به تکرار آنند

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک