رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

[b][b][b]زمان ابن سینا مصادف بود با دوران سامانیان که مردمانی اریانی نژاد بودن واهل دانش ومهر.ابن سینا در چنین دورانی رشد کرد. مردان بزرگ در فرهنگهای بزرگ و ملتهای بزرگ رشد ونمو می کنند[/b]
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک