رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

جنگ در هر صورتش بزرگتین حماقت همواره با تاریخ بشر بوده . دقت کنید هیچ کدام از حیوانات جنگ ندارد و این تنها بشر است که ...
مردانی سترگ در تاریخ پر از رنج و شگفتی و افسردگی معاصرمان .
گلشیری اگر نه بزرگترین که یکی از بزرگترین نویسنده های تاریخ معاصرمان است و خوندنی های اش خواندنیست. شاملو را یادم است که با او در یک بیمارستان بودند . فکر میکنم ایران مهر در قلهک و چه بد بود از دست دادن غول های زیبا و طناز این سرزمین تشنه ،
گاهی فکر میکنم این همه عباراتی که خود سانسوری را در ایران و فرهنگ مان تایید و گاهی حتا تقدیس میکند ، به حتم ارتباطی با مفهوم نهادینه شده استبداد نه فقط حکومتی تاریخی ما که استبداد درونی هرکدام از ماها ایرانیان دارد. براستی تحمل عقاید دیگران
فوقالعاده تاثیرکذار و زیبا . شاید بتوان درس های بسیاری آموخت از آن.
گاهی خلق یک اثر تاثیر ماندگار بسیاری بر روح جمعی یک ملت میگذارد و به دید من این یکی از آثاری است که در این زمینه میتوان از آن نام برد . ایران ما اگر پر نباشد ازین دست نوابغ و آثارشان ، دست کم از پیشروان جهانی این تاثیر است . شاید ما کوتاهی
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک