رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

[quote] درباره ی گزارش آیه اله طالقانی از فرقه در زنجان، من قبلا آن جمله را در کتابی دیگر خوانده بودم که شما لطف کرده و تمامش را لینک دادید. همان جمله هم در همان لینک وجود دارد کافی است در لینک کلمه"دربند" را در صفحه مذکور سرچ کنید تا جمله
[quote] نکته بعدی اینکه آل احمد هر که بود روشنفکر آبرو دار و مهمی در دوران خود و زمان ما بوده و هست.او سعی داشت تا از حوادث تاریخی تحلیلی شبه جامعه شناسانه ارائه دهد و از این جهت مورد اهمیت است.نوشته او درباره ی استعمار فرهنگی تهران در آذر
[quote] توصیه میکنم کتاب "رازهای سر به مهر" یا "ما و بیگانگان"(خاطرات جهانشاهلو)را هم اگر نخوانیده اید، [/quote] قرار نیست از این طرف و آن طرف بر ضد فرقه مدرک جمع کنم، جهانشاهلو افشار یک طرف دعواهای درون مهاجران به شوروی است، منبع موثقی ن
برای آقای علی زنجانی [quote] گفتم تحلیل حوادث تاریخی بدون توجه به زمینه ها و علل داخلی و آن را صرفا توطئه ای خارجی دیدن یک تحلیل ناقص و تک عاملی است. این تحلیل تنها گوشه ای از ماجرا را روایت میکند و نه همه واقعیت را. [/quote] فرمان
[quote] و اما درباره اقدامات نیک فرقه: 1- بهبود وضع عمرانی در آذربایجان [/quote] تایید می شود. به راستی اقدامات عمرانی فرقه دموکرات بهتر از دولت مرکزی بوده است. البته به باور من کمک روسها هم موثر بود. [quote] 2- تلاش در جهت عملی ک
[quote] نکته آخر اینکه در تشکیل فرقه احساسات ضد شاهی هم موثر بود افسران خراسان که ضد شاه بودند پس از شکست قیامشان عضو فرقه شدند. برخی از افسران حزب توده هم همینطور مرحوم عنایت رضا که به تازگی از او کتابی در سایت قرار داده شده است، و بعدها
[quote] بعد از فرقه نیز چنان وضعیتی یافت که جلال آل احمد میگوید آذربایجان به مستعمره فرهنگی تهران بدل شده است( نقل از در خدمت و خیانت روشنفکران) [/quote] جلال آل احمد قبل از این که نویسنده و متفکر باشد ، انسانی سیاسی بود. او زندگیش را وق
به نقل از بابک امیر خسروی / در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: آذربایجان در گلوی استالین گیر کرد سخنان پیشه‌وری در اولین شماره نشریه «آذربایجان» ارگان فرقه، شاهد آن است: «چنانچه حقه‌بازان تهران در اثر الهاماتی که از لندن کسب می‌کنند، به محو آزاد
[quote] حتی خود پیشه وری نیز آدم ایران دوستی آدم ایران دوستی بود او زمانی وزیر میرزا کوچک خان بود در قسمت عمده زمان رضاشاه را ظاهرا به همان جرم در زندان به سر برد [/quote] [quote] در کتاب یادداشتهای زندان نشانی از انگ تجزیه طلبی که به نس
[quote] آنچه به نام ارتش فرقه از آن یاد میشود، مجموعه ای بسیار ساده از مردم عادی بود که حتی بسیاری طرز استفاده اسلحه را هم نمیدانستند [/quote] مردمی عادی و ساده؟ خاطرات تیسمار علی اکبر درخشانی فرمانده لشکر آذربایجان که عاقبت تسلیم فدا
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک