رسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

شخص وقتی حرف م یزند باید آن را بسنجد و همان سخن را درباره ی خود بگوید و بیندیشد که آیا گفتن این سخن رواست؟! یا نه شاید غیبت و یا فتنه انگیزی باشد و یا این که خداوند را خشمگین نماید
وَ مِن النّاسِ مَ ن یَقُول آمَنّا بِاللّه وَ بِالیَوم الآخِرِ وَ ما هُم بِمُؤمِنِین ( 8) یُخادِعُون اللّه وَ الَّذِین آمَنُوا وَ ما یَخدَعُو نَ إِلاّ أَنفُسَهُم وَ ما یَشعُرُو نَ ( 9) فِ ی قُلُوبِهِم مَرَض فَزادَهُم اللّهُ مَرَضاً وَ لَهُم
ممنون خیلی خوب بود بازم از کتابا بذارین
مرسی کتاباتون خیلی خوبه
خدا مى داند شما چه چیزهائى را مى خوانید، هر که باشند و هر چه باشند، در برابر قدرت فرمان او چون تار عنکبوتند، و از خود چیزى ندارند که به شما بدهند
« وسیله رسیدن به بهشت و رهائى از دوزخ، سخن گفتن به موقع است
وحى به معنى دروغ پردازى مانند: و کَذلک جعلْنا لکُلِّ نَبِى عدوا شَیاطینَ الْإِنْسِ و الْجِنِّ این » : یوحی بعضُهم إِلى بعض زخْرُف الْقَولِ غُرُوراً
7 و إِذا تُتْلى علَیهِم آیاتُنا بینات قالَ الَّذینَ کَفَرُوا للْحقِّ لَما جاءهم هذا سحرٌ مبِینٌ 8 أَم یقُولُونَ افْتَراه قُلْ إِنِ افْتَرَیتُه فَلاتَملکُونَ لی منَ اللّه شَیئاً هو أَعلَم بِما تُفیضُونَ فی
رب قَبر قَد صار قَبراً  مراراًضاحک منْ تَزاحمِ الاَضْداد! ماد! Ĥ جالِ و الْ Ĥ و دفین على بقایا دفین *** فی طَوِی
آمنُوا بِاللّه و رسوله و أَنْفقُوا مما جعلَکُم مستَخْلَفینَ فیه فَالَّذینَ آمنُوا منْکُم و أَنْفَقُوا لَهم أَجرٌ کَبِیرٌ 8 و ما لَکُم لاتُؤْمنُونَ بِاللّه و الرَّسولُ یدعوکُم لتُؤْمنُوا بِرَبکُم و
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک