دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

این کتاب با واقعیتهای تاریخی مطابقت ندارد و بیشتر به رمان و داستان شبیه می باشد تا یک کتاب مستند براساس یافته های تاریخی بعضی از گفته های ایشان دارای هیچ گونه پیشینه تاریخی، یافته های باستانشناسی و یا مدرکی که نویسنده به آنها استناد کرده با

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک