رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

کتابیست برجسته
من فکر می کنم برجسته ترین کتاب عاشقانه ایست که از این نویسنده منتشر شده است
به نظرم داستانی است که انسان را به فکر آن می اندازد آیا این همه بدی رواست!!!
بی نظیر و زیبا بود با اینکه سال ۶۹ این رو مطالعه داشتم بازم برام تازگی داره
فوق العاده است
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک