دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

حزب الشیطان یک گروهک تروریستی وفاشیستی درلبنان است که با پول مردم فلک زده ایران که حداقل ۵۰درصدشان زیرخط فقرهستند تغذیه می شود ونه تنها ذاتا برضد اسرائیل نیست بلکه برضد مردم مسلمان منطقه عمل می کند درضمن حزب الشیطان هیچ دفاعی ازخاک لبنان ن
‫حزب مثلا الله درکشورهای عربی نزد مردم معروف به حزب الشیطان است ،همونی که شیخ حسن نصرالله پارسال درسخنرانیش رسما گفت تمام مخارج ما ازپول وسلاح وموشک وخورد وخوراک وپوشاک همه ازطریق جمهوری اسلامی! ایران تامین می شه والبته ازطریق خرید وفروش
‫واما درپاسخ به شما آقای مینویی نه اینطور که شما می گویید نیست برای قشر کتاب خان تیتر کتاب و توضیحات آن وخواندن چند صفحه ازاول ووسط وآخرکتاب کافی است که پی به محتویات کتاب ببرند
‫خانم هانیه ما ازشما کمال تشکرراداریم ولی این دست کتابها واقعا سلیقه کیه ؟ من یقین دارم که این دست کتابها باسلیقه وطرزفکرشما هم سرنا سازگاری داره ، یک مشت دروغ کی رو تو این زمان پرآشوب وبلا خوشحال می کنه ،البته اگر منظورتون ازبارگزاری این
‫آماده باش عناصر منافق، چپ، سلطنت طلب، ملی گرا، رقاصه ها و آوازه خوانهای فراری، ضد انقلاب داخلی، اشرار و فرصت طلبها در یک جبهه وسیع دست به کار شدند ،کتاب خیلی مزخرفیه ازهمین نوشته مشخصه که آسمون وریسمون وجمع اضداد رو می خواهد جمع کنه بعد با
‫درهه جای دنیا تبلیغات برای نازیسم وفاشیست جرم تلقی می شه چون چیزی جزنفرت پراکنی وکشتار وجنون وآپارتاید توش نیست ،به جز ایران که تبلیغ هم می شه براش
‫آقا‌برادر مجاهدین شیعه ۱۲ امامی هستند ولی اسلام گرانیستند با کدوم مدرک وسند می گید مجاهدین پسربچه روازخونه کشیدند بیرون وسرشو با تیغ بریدند همین دروغها را می گویید که هر روز اقبال جوانان به مجاهدین بیشتر می شود.عملیات فروغ جاویدان مجاهدین
‫اولا باید ازدید واقعی وبی طرفانه در مورد مسائل تاریخی نظر داد نهیک طرفه والقائات دشمن یک جریان باید حرفا ونظرات دوطرف دعوا را شنید ودید من یک ایرانی درخارج کشورم که بدون سانسورودروغ امکان بررسی حوادث واتفاقات دردرون کشور رادارم چون هم می
‫عجب دموکراسی شده دراین کتابناک ۳ جلد کتاب میزارند ضد سازمان مجاهدین بعد برای بالانس یک کتاب می زارند طرفدارسرنگونی رژیم اسلامی! تازه تومقدمه اش نوشته حزب مشروطه ایران،برای آزادی میهن (ازدست کی)‌رهایی ازفاشیسم مذهبی (یعنی توایران یک رژیم م
‫این گونه کتابها که مخلوطی ازراست ودروغ رابهم می بافند واطلاعات غلط ومغشوش را به خواننده القاء‌می کنند ارزش خواندن راندارند چون کاملا یک طرفه وازطریق دشمنان آ ن جریان با نامهای مستعار ووزارت اطلاعات چاپ وتکثیر می شوند وآنجور القا می کنند ک

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک