رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

افتخار به عظمت باستانی تا آن حد مفید است که موجب تشویق و پیشرفت مادی و معنوی یک ملت در نبرد آینده او بشود نه اینکه او را خودپسند و متعصب بار بیاورد و نه اینکه بخواهند با این نوحه سراییها او را به خواب غفلت ببرند و در فلاکت خود محکوم بکنن
اهورا مزدا شادمانی را آفرید اهورا مزدا شادمانی را برای مردمان آفرید پس باور بیاورید هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد برانداخته خواهد شد
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک