رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

کافکا زهر خند خشک شده بر لبان کائناته .طنز عمیقا واقع بینانه و سرشار از هیچی ،رئالیسم بی رحم و در عین حال به شدت انسان دوستانه ، اندوه بزرگ زیستن و البته شریف زیستن ، عشق به زندگی و البته وحشت از زوال ... همه فضایی کابوس وار می آفرینند که ه
این کتاب بایست تو رسته ی تاریخ معاصر طبقه بندی بشه داره از معاملات واقعی اسلحه در قرن بیستم حرف می زنه چرا تو بخش رمان ؟
دیکنز این سرزمین کهن است به واقع استاد محمود دولت آبادی
ممنون از تلاش خردمندانه و فرهنگ پرور شما دوستان نازنین
پاره ای همور را بزرگترین حماسه سرای تاریخ می دانند اما راستش به نظر من هومر شاگر کوچکی ست در محضر حکیم طوس فردوسی بزرگ
به نوعی طمانینه در خشونت و خون بر می خوری تو کاراش
گرد هم آمدن سه نام درخشان از دو فرهنگ غنی :مالرو -سید حسینی- نجفی هر کدام از این نام ها کافی ست که اثری را برای همیشه موکدو موید سازد.
قصه گوی مهربان نسل های زخمی جناب دیکنز
از بارزترین نمایندگان رسوا کننده ی سیستم های توتالیتر ممنون از اورول
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک