رسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

[quote]سلام سيمين اخرين بازمانده از نسل شاعرااني هست كه پيونديِ بين گذشته و حال ما برقرار كرده اندِِ[/quote]
سلام سيمين اخرين بازمانده از نسل شاعرااني هست كه ژيوندي بين گذشته و حال ما برقرار كرده اندِِ
سلام سيمين اخرين بازمانده از نسل شاعرااني هست كه ژيوندي بين گذشته و حال ما برقرار كرده اندِِ
کورش اسمی به بزرگی همه عالم افتخار همه پادشاهان
کورش اسمی به بزرگی همه عالم
دکتر سروش هست دیگه اخرشههههههه
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک