رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

اگرواقعیت جامعه به معنای قابل تعمیم دادن به همه در این شرایط باشد واقعیت جامعه نیست ولی به نظر میآید که منظور هم این نباشد و ین مسئله در هر شرایطی اتفاق نیفتد.
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک