رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

محمود دولت آبادی با آن نثر خراسانی اش که همواره عطر و بوی مردم آن دیار را با خود یدک میکشد در مجموعه ی کلیدر به اوج رسید ، قدرت تصویرگری ایشان در این اثر بسیار قابل توجه و ستودنی ست. او با ذوق و خلاقیتی بالزاک وار به آفرینش لحظه ها و دیداره
صادق در سال 1324 با انتشار مجموعه ( خیمه شب بازی ) توانست نام خود را درمیان نویسنگان نوگرای آن دوره پر آوازه کند و پس از آن با چاپ (انتری که لوطیش مرده بود) به اوج رسید و یکی از نویسندگان مطرح ایران گردید . وی با بهره گیری ار نثر ساده و تو
در سال 1330 با گرایش ابتهاج (سایه) به حزب توده ، شعرای او کم کم وجه سیاسی به خود گرفت و غالبأ جنبه ادبی- اجتماعی پیدا کرد.... آه در باغ بی درختی ما/ این تبر را به جای گل که نشاند؟! چه تبر اژدهایی از دوزخ/ که به هر سو دوید و ریشه دواند..
غلامحسین ساعدی به واسطه علم پزشکی خویش توانست به ترسیم روحیات بیمارگونه اشخاص داستان هایش و به صحنه سازی حوادث سهمگین و غیرمنتظره و فضاهای وهم انگیز بپردازد . ایشان از بزرگان داستانویسی به سبک رئالیست بودند و هستند . روحش شاد.
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک