رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

[quote='mofa313']سپاس خدایی را که دنیا را لجن زار آفرید تا جایی برای سربرآوردن نیلوفرها باشد.[/quote]8-)
همانا بە شدت داستان روشنی بود برای ما ...اما چە کردەاند باآن هزاران داستان وافسانە ساختە همان دین کاملا روشن!
[quote='utab']نقل قول:وقتی که یک مرد می تواند با فشردن بوق یک ماشین آخرین سیستم و مدل بالا سر خیابون دل یک دختر را ببرد ایم وسط من مقصرم یا آن دختری که گوش و هوش حواسش همه محو تجملات یک پسر مثلا آراسته است؟ چرا فکر میکنیم هرکی خوشتیپ تر بو
حالا اینهمە تاملات مربوط بە این کتابەس؟؟؟
تازە این کتاب ررو گرفتم اولاش زیاد آدم رو جذب نمیکرد
یعنی چی اقا تا حالا بیشت کتابهای کە دوست داشتم و نمیشە دانلود کرد
سلام حیف دانلود نمیشن اینا راهی است اصلا چرا وضعیت رو پیگیری نمیکنید؟
فکر کنم دیشب بود بازم فیلمشو نشون داد
[quote='phoenixman']سلام، کسی میدونه که چه کتابی بدرد منی که زبانم درحد متوسط بوده ومدت یک ساله که از زبان دورم وحالا می خوام دوباره شروع کنم میخوره با تشکر[/quote] سلام کتاب زیادن عزیزم اگە علاقە بە داستان ورمان دارین از اونها شرو کنین م
انگار لازمە بازم بخونمش
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک