دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

[quote='mofa313']سپاس خدایی را که دنیا را لجن زار آفرید تا جایی برای سربرآوردن نیلوفرها باشد.[/quote]8-)
همانا بە شدت داستان روشنی بود برای ما ...اما چە کردەاند باآن هزاران داستان وافسانە ساختە همان دین کاملا روشن!
تو قسمت معرفی سمت چپ نوشتە شدە "دریافت"
چرا میگن هستی نیستی سارتر تقلیدی از هستی وزمان هایدگر است؟
[quote='utab']نقل قول:وقتی که یک مرد می تواند با فشردن بوق یک ماشین آخرین سیستم و مدل بالا سر خیابون دل یک دختر را ببرد ایم وسط من مقصرم یا آن دختری که گوش و هوش حواسش همه محو تجملات یک پسر مثلا آراسته است؟ چرا فکر میکنیم هرکی خوشتیپ تر بو
حالا اینهمە تاملات مربوط بە این کتابەس؟؟؟
تازە این کتاب ررو گرفتم اولاش زیاد آدم رو جذب نمیکرد
یعنی چی اقا تا حالا بیشت کتابهای کە دوست داشتم و نمیشە دانلود کرد
سلام حیف دانلود نمیشن اینا راهی است اصلا چرا وضعیت رو پیگیری نمیکنید؟
با اینحال بازم از زنها گلە دارن!

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک