رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

پس از خواندن این کتاب ، خواننده به شیفتگان آیینمرگ امیرکبیر خواهد پیوست و خواهد دانست که این مرد بزرگ در آن زمان کوتاهی که صدراعظم بود ، چه کارهایی برای ایران کرد. اهورامزدا او را بیامرزد و راهش پر رهرو باد
اینکه نسخه قائمیه اصفهان است که با نرم افزار نسخه الکترونیکی رو به شکل تایپ درآورده ! تنها به کار خوندن و سرگرمی میاد و نمیشه ازش برای کار پژوهشی استفاده کرد.
این پورپیرار عجب آدم بدبختی بوده ... کارنگ هم مال اونه . سرانجام خودشو کجایی می دونست؟ اگر ایرانی می دونست که این چرندیات و دروغ بافی ها به خودش بر می گشت. اگر هم ایرانی نبوده که ما هم همینو میگیم. از جایی بوده که بیشتر بهش پول برسه تا مامو
[quote='kaydan']از این کتاب تاکنون ۷ نسخه تالیف گردیده که از نظر محتوا بایکدیگر متفاوت اند، یک تصحیح دیگر از این کتاب به قلم اصطخری به کوشش استاد افشار تصحیح و گردآوری گردیده به نام الممالک المسالک. چاپ انتشارات افشار فرصت شود این نسخه را ن
یادش بخیر ........ دست من که به موقع می رسید
یادش بخیر .............
.......... یادش بخیر
ایرانیمیز وار السون ، استمین محو السون
[b]ما چیزی بنام ملت کرد ، ملت فارس ، ملت آذربایجان و چنین ملت های من درآوردی ای نداریم . در ایران ، تنها و تنها یک ملت داریم و آنهم ملت دلیر و تاریخ ساز ایران است.[/b]
تبریز شهر شماره یک ایران و جهان و پایگاه مرکزی پیکار با پانترکیسم . ایرانیمیز وار السون ، استمین محو السون
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک