رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

اثربسیار مفیدیست . شرح استاد دینانی برغزلیات سعدی . نگاه استاد دینانی نگاهی عمدتا فلسفیست .
احسان نراقی درزمره نخستین جامعه شناسان ایرانی وموسس نخستین موسسه مطالعات اجتماعی درایران است . پس ازپیروزی انقلاب به اتهام همکاری بارژیم مدتی بازداشت وپس ازآزادی به فرانسه رفته ودرموسسه فرهنگی یونسکو فعالیت میکند . درسالهای اخیروی به ایران
سروش محلاتی روحانی روشنفکر وازهمفکران دکترسروش است . آثارمحققانه ومستدلی دارد که قابل استفاده است
رحمت ورضوان خداوند برروان پاکش که به دست دشمنان مدارا به شهادت رسید . باشد که همه ماباتمرین مدارا وتحمل مخالف زندگی انسانی داشته باشیم
مجموعه بسیارگرانبهایی برای دوستداران فلسفه است . تاریخ نسبتا جامعی از فلسفه غرب است . به امید اینکه سایر مجلدات این مجموعه 9 جلدی آپلود شود . باتشکر وسپاس فراوان
لطفا اولین جلد این مجموعه راهم آپلود کنید

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک