رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

بیش از وجوه تاریخی کتاب، تعلیقات و یادداشتهای ارزشمند جناب استاد شهیدی بر این کتاب درخور توجه است که با نظر صائب خود بسیاری از دشواریهای آن را حل نمودند.
سلام و تشکر از زحمات شما. لطفا جلد ششم لغت نامه دهخدا را هم بارگذاری فرمایید. ظاهرا از قلم افتاده است!
از زبانهای ایران باستان، تنها از چهار زبان اسناد و مدارکی یا واژه‌هایی بر جای مانده است: مادی، سکایی، اوستایی، فارسی باستان.
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک