رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

اوجِ اوجِ اوج داستان تو کل کتاب بدون شک اونجا بود که اوبراین از وینستون تو مراحل شکنجه پرسید تو خودت رو به لحاظ اخلاقی از ما برتر میدونی ؟ وینستون گفت آره همونجا نواری پخش شد که وینستون صدای خودشو شنید که توش میگفت حاضره برای براندازی حذب
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک