رسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

مدیریت محترم سایت من دوبار تلاش کردم این کتاب را دانلود کنم نتوانستم . لینک دانلود مشکل ندارد؟
کتاب ارزشمند و درس آموز توماس پیکتی به رغم ارزشهای غیر قابل انکار از سوی صاحبنظران مورد نقد قرار گرفته است. یکی از این نقد ها متعلق به پل کروگمن است . وی می گوید:کتاب پیکتی به بحث نابرابری فزایندۀ دستمزدپرداخته است. "در دهۀ ۱۹۹۰ تحلیل تخصصی
جلدهای اول و دوم قابل دانلود بود اما این جلدهای سوم و چهارم نه . با اینحال آنها را در کتابهای رایگان قرار داده اید آیا اشتباهی رخ داده است ؟ پیشاپیش از پاسخ شما ممنونم
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک