رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

مجموعه منتخبات خوبیست توصیه میکنم دانلود کنید و بخوانید
این سری کتابها را قبلا خواندم پربار و آموختنیست
دوستان ،قضاوت درمورد مسایل فکری شکیبایی وکنکاش بیشتری می خواهد .باید بدانیم که دیدگاه پوپر بارهانقدشده ومخالفان دانشمندبسیاری دارد.به ویژه درروزگاربحران اقتصادی غرب .
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک