رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

این کتاب را تیرماه سال 72 در آموزش سربازی خواندم خیلی تأثیرگذار بود در کویر اطراف میبد آموزش 45 روزه سربازی را با تعلیمات دون خوان راحتتر گذراندم
حقیقت چیست؟ حاضرم همه دار و ندارم را بدهم تا آن را بدست آورم حتی جانم را
مردی که مرد را چندین سال قبل در دوران نوجوانی خواندم بد اثری رویم گذاشت اونموقع
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک