رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

لطفعلیخان زند ، بزرگترین ابله تاریخ ، جوانترین سفاک ایران ! در تمام خاندان زند یک پادشاه که یکذره فهم و شعور داشته باشه پیدا نمیشه صدها بار رحمت بر قاجار
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک