رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

نویسنده این کتاب مغرضانه در مورد ساسانیان و هخامنشیان مینویسد. او در همان ابتدای کار بروی کار آمدن اردشیر و تاسیس ساسانی را متاسفانه میخواند و از یکپارچه کردن ایران توسط کوروش بزرگ و داریوش بزرگ و اردشیر به نازا گویی میپردازد! او این کار بز
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک