رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

صوفی نشود صافی تا سر نکشد جامی العبد العاصی
مثل اینکه شما ابوالفضل العباس را نشناخته اید و اینها را کفر می پندارید بلکه مقام انسان را نشناخته اید چرا چون شما فقط این انسان مادی و ماتریال نیستید بلکه همه چیز برای شماست و شما فهرست عالم هستی هستید یعنی تمام حقایق دنیا با شماست و تنها
بهترین کتابی است در ضمینه منطق چرا چون اولا به صورت درسی است ثانیا تمرین دارد ثالثا محتوای بسیار خوبی دارد رابعا قابل فهم بوده و شروحی نیز به ان نوشته شده است از بهترین ان شرح شرح علی محمدی خراسانی العبد العاصی
خوندش رو فقط حصر نکنید به اهلش بلکه بفرمایید دیگران هم بخوانند تا اهلش شوند العبد العاصی
با تشکر از شما
با عرض سلام و ادب به اقای مهر پویا اولا اینکه دکارت گفته می اندیشم پس هستم درست ان این است که می گفت من هستم پس می اندیشم یعنی چون من من غیر من را درک می کنم یا اینکه چون من منم من را درک می کنم خلاصه اینکه می توان گفت می اندیشم هم درست
فلسفه یعنی زندگی را دوباره تجربه کردن
زندگی بدون فلسفه زندگی نهیلیسم است
در عالم تکرار نیست چرا مخصوصا گربه .... چون تکرار در جایی است که محدویت باشد مثال شخصی صد کتاب دارد وقتی انها را می دهد به افرادی بعد از تمام شدن اگر بخواهد تکرار کند باید بگیرد و دوباره تکرار کند اما گریه را چه کسی می دهد کیست که قدرت ب
سلام ای عجبا من چه منم / می دونی یعنی چه که ان را بیان می کنی عشق هم شده بازیچه کمی مطالعه ات رو بالا ببر
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک