رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

کتاب جالبی بود اگر به برخی نهادهای نظامی خاورمیانه هم میپرداخت
چرند چرند چرند
عمیقا لذت بردم توصیه به مطالعه میکنم
کتاب به شدت دچار اطناب در کلامه، ارجاعات افراطی و کوتاه به متفکران و فلاسفه مختلف گویا نویسنده، کل کتاب رو به نقل قول از دیگران اختصاص داده. موضوع کتاب بیش از انکه به توسعه مربوط باشه یک کتاب فلسفی با زبانی سنگین و سخته.
در این کتاب نویسنده صرفا با سوء استفاده از عنوان کتاب آقای رضا قلی سعی کرده مخاطب رو مجاب کنه با کتاب ارزشمندی روبه روست. نویسنده در ابتدای کتاب سعی کرده تعریفی از مفاهیمی که در کتاب استفاده شده ارائه کنه اما این تعاریف صرفا برداشتهای شخصی
پدر ایران نوین لقبی که شایسته کسی جز رضا شاه نیست. افسوس و صد افسوس که با فریب مرتجعین و کمونیست ها شد آنچه که نباید می شد
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک