رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

هزاران بار سپاس از بانوی محترم و صاحب دل و دور اندیش، هانیه خانم، که کیفیت محتوایی و جایگاه تاریخی و کاربرد تحقیقی نسخه هایی را که عرضه می نمایند بس والا و ارزشمندند.
کتابی مغشوش و سطحی به نظر آیدمی. پدیده و موضوعی که اگر درست بررسی و تحقیق بر آن واقع شود و تحلیلی خردمندانه و دانشورزانه از دیدگاه، زاویه و با روشی مشخص و تعریف شده انجام گیرد تواند مسائلی را بازنموده و بر روشنائیهای سردابه های جهان تفکر ای
کتابی است بی نظیر و بسی ارزشمند. بسی. آنان که درمان و دارویشان و آیینشان کتاب و کتابت و کتاب خئانب اسن، این کتاب را بایسته است که بخوانند تا بدانند پشتوانه قومی و تمدنی خود را که در ساحت اندیشه چگونه موجودیت فیزیکی یافت و به امروز رسید. عجی
سپاسگزاری می نمایم. این کتاب مرجع و منبع ارزشمندی برای محققان دوره قاجار است.
باعث خوشحالی و خوشوقتی است. ویلیام فلور از معدود محققین و نویسندگان اروپایی معاصر است که عمری را بر سر مطالعات خویش با گرایش اجتماعی/سیاسی/فرهنگی در زمینه تاریخ تمدن و فرهنگ سرزمین ایران گزارده و با ارجاع به اسناد و نوشته های تاریخی. تالیفا
فراموش کردم ذکر کنم که باید سپاس خاصی داشت از سرکار خانم هانیه به خاطر حُسنِ توجه و دقت در "اِسکن" کردن بخصوص صفحات آخر کتابها که حاوی نگاره ها و خط و نوشته ها است. کیفیت نقاشی ها به همین دلیل بسیار قابل قبول و قابل استفاده و ارجاع بوده و ا
ایکاش بیش از اینها به حیطه های ناب فرهنگی و هنری گذشته خویش توجه کنیم. شاید از این بی هویتی و درماندگی تمدنی که در آن گرفتاریم، می توانستیم راهی بسوی روشنایی و تازگی و پویایی بیابیم. لمس و آشنایی با این مجموعه از افکار/تجربه/ ذوق و توانایی
سرکار خانم هانیه، سپاس و تشکر فراوان. چند سالی است بدنبال جلد 2و3 این مجموعه بودم، یافت نمیشد و من وامدار کتابخانه ملی بودم و دوستان. برای منِ محقق و شیفته تاریخ نگارگری و نقاشی ایران این نعمت بزرگی است. این 3 جلد هنوز هم، با وجود شاید برخی

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک