دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

نوشته زیر در ادامه این کتاب است و تکمیل کننده آن، مربوط به موضوعی که باکان در ویراست دوم کتاب درباره آن صحبت کرده: [url=https://ketabnak.com/book/100831/این%20طلا%20است:%20فروید،%20روان%E2%80%8C%E2%80%8C%20درمانی%20و%20کابالای%20لوریایی#
حکایتی که در اینجا به آن اشاره شده در کتاب زیر آمده. این نوشته به نوعی در ادامه کتاب زیر است و کامل کنندۀ آن: [url=https://ketabnak.com/book/96929/زیگموند%20فروید%20و%20سنت%20عرفانی%20یهود]https://ketabnak.com/book/96929/زیگموند%20فروید%
And when thyself with shining foot shall pass Among the guests star-scatter'd on the grass, And in thy joyous errand reach the spot Where I made one - turn down an empty glass! [b]TAMAM SHUD[/b] یاران به موافقت چو دیدار کنید باید
[quote='farhizesh']نقل قول از تردید:من خیام پرستم : گویند بهشت و حور و کوثر باشد جوی می و شیر و شهد و شکر باشد پرکن قدح باده و بر دستم نه نقدی ز هزار نسیه خوشتر باشد بر گرد پیاله ایتی است مقیم کاندر همه جا مدام خوانند ان را این
زبان و حس و حال موجود در اشعار رودکی مانند تمام شاعران سبک خراسانی دلکش و نشاط آور و منعکس کننده اندیشه و روحیه خاص ایرانی است. [b]بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی[/b]

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک