رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

ممنونم وقتی هر ماه این مجله جالب برام میرسید فکر می کردم خودم هم یه دانشمندم!:))
خود کشته ابروی توام من به حقیقت گر کشتنیم بازبفرمای به ابروی آنان که به گیسو دل عشاق ربودند از دست تو در پای فتادند چو گیسوی تا عشق سرآشوب تو همزانوی ما شد سر برنگرفتم به وفای تو ز زانوی بیرون نشود عشق توام تا ابد از دل کاندر ازلم حر
]هر که را باغچه ای هست به بستان نرود هر که مجموع نشستست پریشان نرود آن که در دامنش آویخته باشد خاری هرگزش گوشه خاطر به گلستان نرود سفر قبله درازست و مجاور با دوست روی در قبله معنی به بیابان نرود گر ب
من ده ساله بودم که این کتابو یه تابستون تو کتابای پدرم دیدم و خواندم مادرم و عمویم این کتاب رو تو دستام دیدند و به پدرم اعتراض کردند که چرا کتابی که درباره ی یه آدم شیره ایه !! داده من بخونم ! و تازه درباره ناصرالدین شاه هم هست !!:)) من
عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک