دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

کتاب خوب دوست خوبی است
نویسنده خوب ولی بی هدفی است
با ارائه این کتاب ها به کودکان! کمک می نمایید.
خوب بود از متن کامل آن متشکرم
در حرف یا عمل؟!
آلبر کامو را به خاطر بیگانه اش می شناسم و پوچی و بی هدفی اش در این کتاب
وجود امثال چون شمایی
در پاسخ به قبلی:
بچگیام خوندمش
خوب بید نطرات بد نبید.

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک