دسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

مثنوی معنوی کتابی است که هر روزگاری جاودانگی خویش را حفظ نموده و محتاج شرح هایی به روزتر می باشد البته با در نظر گرفتن ابعاد شخصیتی مولوی
برای فراغت و تمدد اعصاب کتاب جذابی است
کتاب به خوبی توانسته مفهوم فنا و بی ربط بودن آن به حلول و اتحاد را توضیح دهد
کتاب از زمره اصیل ترین منابع پیرامون شناخت تصوف فرهنگی در دوران نخستین و میانه اسلامی است و در شرح التعرف لمذهب اهل التصوف نگاشته شده انصافا کتابناک کتابهای ارزشمند و کمیابی را در حوزه های گوناگون در دسترس قرار داده است
سالها منتظر این کتاب بودم ممنون اصولا تاریخ شفاهی جایگاه خاصی در تاریخ معاصر ایران دارد
کتاب فوق العاده برای تاریخ معاصر مناسب است
انصافا آثار مرحوم طهرانی در حوزه عرفان و اخلاق نادر و ارزشمند است
کتاب نقش مهمی در شناخت جغرافیای تاریخی ایران زمین باستانی و فلات ایران دارد
واقعا ارزشممد است
جای خوشوقتی است که علاوه بر ساکنان ایران کنونی ساکنان فلات ایران مانند افغان و تاجیک و ارامنه پژوهشهایی در این حوزه انجام دهند و ارتباط نسل نو با ایران زمین را حفظ کنند

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک