رسته‌ها

جعفر کوش آبادی
(1320 - 1388)

اطلاعات:
نام واقعی:
جعفر کوش آبادی
تاریخ تولد:
1320/00/00
محل تولد:‌
تهران
جنسیت:‌
مرد
ژانر:‌
شاعر
تاریخ درگذشت:‌
1388/00/00 (68 سالگی)
زندگی‌نامه
جعفر کوش‌آبادی (۱۳۲۰–۱۳۸۸) شاعر نوگرای معاصر بود. او به خصوص در دههٔ چهل، از چهره‌های شاخص شعر معترض و اجتماعی معاصر ایران بود. زبان شعر او ساده و به زبان کوچه و بازار بود، نوعی شعر متعهد دانسته می‌شود و مورد حمایت روشنفکران چپ‌گرا قرار داشت. کوش‌آبادی پیش از انقلاب به خاطر همسویی با مارکسیست‌ها و درون مایه اعتراضی اشعارش زندانی شد. او با شعرهایی چون منظومهٔ حماسی «برخیز کوچک خان!» به شهرت رسید. کوش آبادی که متولد تهران بود، بر اثر بیماری سرطان در سال ۱۳۸۸ در همین شهر درگذشت. استاد شفیعی کدکنی (م.سرشک) در نقد دفتر شعر او «ساز دیگر» نوشت: «…کوش‌آبادی نشان داد که نسبت به زندگی و محیط خود بسیار صمیمی است، خوب در می‌یابد و خوب حس می‌کند و ایمان دارد و شرط اصلی در پیشرفت یک شاعر همین سه موضوع است، خوب دریافتن و حس کردن و ایمان داشتن است. بقیه مسائل امور عرضی هستند و به تدریج جای خود را در شعر او باز خواهند کرد. یک شعر او می‌ارزد به تمام این شعرهای مجله‌ای و «ترجمه درخور» و قلمبه‌های بی‌معنی شاعرانی که دارند، اندک اندک «بین المللی» می شوند».
بیشتر
ویرایش

کتاب‌های جعفر کوش آبادی
(2 عنوان)

آخرین دیدگاه‌ها

تعداد دیدگاه‌ها:
1

جعفر کوش آبادی (۱۳۲۰–۱۳۸۸) متولد تهران شاعر نوگرا  و اجتماعی و چپ معاصر بود. او به خصوص در دههٔ چهل، از چهره‌های شعر معترض و اجتماعی معاصر ایران بود. زبان شعر او ساده و به زبان کوچه و بازار بود، نوعی شعر متعهد دانسته می‌شود و مورد حمایت روشنفکران چپگرا قرار داشت. کوش آبادی پیش از انقلاب به خاطر همسویی با مارکسیست‌ها و درون مایه اعتراضی اشعارش زندانی شد. او با شعرهایی چون منظومهٔ حماسی «برخیز کوچک خان!» به شهرت رسید.از آثار اوست:

ساز دیگر ۱۳۴۷

منظومه کوچک خان ۱۳۴۸

چهار شقایق ۱۳۵۷

سفر با صداها ۱۳۶۰

در آینه 1384


عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک