رسته‌ها

مسعود سعد سلمان
(0425 - 0503 هـ.خ)

شاعر
مشخصات:
نام واقعی:
مسعود سعد سلمان
تاریخ تولد:
0425/00/00 خورشیدی
تاریخ درگذشت:
0503/00/00 خورشیدی (78 سالگی)
محل تولد:‌
همدان یا گرگان یا لاهور
جنسیت:‌
مرد
ژانر:‌
شعر
زندگی‌نامه
مسعود سعد سلمان شاعر دوره غزنویان در نیمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم هجری بود. بیشتر اشعار او در قالب قصیده و باقی آن‌ها به صورت رباعی و قطعه هستند. پدرش به عنوان سفیر از سوی غزنویان به هند فرستاده شده بود. با اینکه اجداد مسعود اهل همدان بودند اما اربابان تذکره دربارهٔ زادبومش که همدان، گرگان، یا لاهور بوده، اختلاف نظر دارند. حیات مسعود سعد سلمان مصادف با حکومت شش پادشاه غزنوی فرخزاد غزنوی، ابراهیم غزنوی، مسعود بن ابراهیم، شیرزاد غزنوی، ارسلان‌شاه غزنوی و بهرام‌شاه بوده‌است. زندگی مسعود سعد در زمان پادشاه فرخزاد و زندگی ادبی و خدمت شاهی او از دوره سلطان ابراهیم آغاز می‌شود. در سال ۴۲۵ خورشیدی هنگامی که سلطان مسعود غزنوی، فرزند خود «مجدود» را به فرمانفرمایی هند فرستاد، پدر مسعود سعد سلمان همراه او بود. مسعود به مدت شصت سال به عنوان یکی از کارگزاران دیوان غزنوی خدمت کرد. شغل رسمی او کتاب‌دار سلطنتی بوده‌است. بخشی از حیات هشتاد ساله او به دلیل همدستی با مسعود بن ابراهیم در توطئه علیه پدرش (ابراهیم غزنوی) در زندان‌های دهک، نای، سو و مرنجاب گذشت. بار نخست در سال ۴۶۳ قمری به زندان افتاد و پس از ۱۱ سال در ۴۷۴ هجری توسط فرماندار «چَلَنِدر» آزاد شد و به لاهور بازگشت. ۲ سال بعد و در پی تغییرات سیاسی، بار دیگر برای ۸ سال به زندان افتاد. سال‌های پایانی عمر او به سرودن بهترین شعرهایش در زندان نای گذشت. او خاطرات و رنج‌های خود از زندان را در قالب شعر و زندان‌نامه نگاشته‌است. مسعود سعد سلمان در سال ۵۰۳ خورشیدی کشته شد.
بیشتر
ویرایش

کتاب‌های مسعود سعد سلمان
(12 عنوان)

آخرین دیدگاه‌ها

تعداد دیدگاه‌ها:
1

نالم ز دل چو نای من اندر حصار نای


پستی گرفت همت من زین بلندجای


آرد هوای نای مرا ناله‌های زار


جز ناله‌های زار چه آرد هوای نای؟


گردون به درد و رنج مرا کشته بود اگر


پیوند عمر من نشدی نظم جانفزای


نی نی ز حصن نای بیفزود جاه من


داند جهان که مادر ملک است حصن نای


من چون ملوک سر ز فلک بر گذاشته


زی زهره برده دست و به مه برنهاده پای


از دید گاه پاشم درهای قیمتی


وز طبع گه خرامم در باغ دلگشای


نظمی به کامم اندر چون بادهٔ لطیف


خطی به دستم اندر چون زلف دل‌ربای


ای از زمانه راست نگشته مگوی کژ


وی پخته ناشده به خرد خام کم درای


امروز پست گشت مرا همت بلند


زنگار غم گرفت مرا طبع غم زدای


از رنج تن تمام نیارم نهاد پی


وز درد دل تمام نیارم کشید وای


گویم صبور گردم، بر جای نیست دل


گویم برسم باشم، هموار نیست رای


عونم نکرد حکمت دور فلک نگار


سودم نداشت دانش جام جهان نمای


بر من سخن نبست نبندد بلی سخن


چون یک سخن نیوش نباشد سخن سرای


کاری ترست بر دل و جانم بلا و غم


از رمح آب داده و از تیغ سر گرای


چون پشت بینم از همه مرغان برین حصار


ممکن بود که سایه کند بر سرم همای؟


گردون چه خواهد از من بیچارهٔ ضعیف


گیتی چه خواهد از من درماندهٔ گدای


گر شیر شرزه نیستی ای فضل کم شکر


ور مار گرزه نیستی ای عقل کم گزای


ای محنت ار نه کوه شدی ساعتی برو


وی دولت ار نه باد شدی لحظه‌ای بپای


ای تن جزع مکن که مجازی است این جهان


وی دل غمین مشو که سپنجی است این سرای


ور عز و ملک خواهی اندر جهان مدار


جز صبر و جز قناعت دستور و رهنمای


ای بی‌هنر زمانه مرا پاک در نورد


وی کور دل سپهر مرا نیک برگرای


ای روزگار هر شب و هر روز در بلا


ده چه ز محتنم کن و ده در ز غم گشای


در آتش شکیبم چون گل فرو چکان


بر سنگ امتحانم چون زر بیازمای


از بهر زخم گاه چو سیمم همی گداز


وز بهر حبس گاه چو مارم همی فسای


ای اژدهای چرخ دلم بیشتر بخور


وی آسیای نحس تنم نیک‌تر بسای


ای دیدهٔ سعادت تاری شو و مبین


و ای مادر امید سترون شو و مزای


زین جمله باک نیست چو نومید نیستم


از عفو شاه عادل و از رحمت خدای


مسعود سعد دشمن فضل است روزگار


این روزگار شیفته را فضل کم نمای


شاید که باطلم نکند بی‌گنه فلک


کاندر جهان نیابد چون من ملک ستایعضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک