رسته‌ها
دسته کتاب های
روزنامه طوفان توسط محمد فرخی یزدی منتشر می‌شد. طوفان در طول مدت انتشار بیش از پانزده مرتبه توقیف و باز منتشر شده‌است. گاه نیز به سبب زندانی شدن فرخی، انتشار روزنامه دچار وقفه گردیده‌ است.
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک