رسته‌ها
دسته کتاب های
حدیث در اصطلاح به سخنان پیامبران گفته می‌شود. شیعیان به سخنان اهل بیت نیز حدیث می‌گویند. شیعیان معتقدند حدیث، به‌دلیل انتساب آن به معصوم و وحیانی بودن محتوای آن، حجت بوده و می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد.

دانلود کتاب‌های احادیث

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک