رسته‌ها

تجربه الاحرار و تسلیه الابرار - بخش 2

تجربه الاحرار و تسلیه الابرار - بخش 2
امتیاز دهید
5 / 4.9
با 7 رای
امتیاز دهید
5 / 4.9
با 7 رای
کتاب تجربة الاحرار و تسلیة الابرار اثر عبدالرزاق بیگ دُنبُلی از جمله کتاب‌هایی است که در زمینه تذکره نوشته شده است. این کتاب از مجموعه های نفیس و از مهمترین کتب ادبی و تاریخی است که در نیمه ی اول قرن سیزدهم هجری قمری تألیف گردیده است. ای‍ن ک‍ت‍اب ت‍ذک‍ره گ‍ون‍ه‌‌ای ا‍س‍ت در اح‍وال ع‍ال‍م‍ان و ش‍اع‍ران زم‍ان ب‍ه ن‍ث‍ری ش‍ب‍ی‍ه ب‍ه ن‍ث‍ر دره ن‍ادره‌. اب‍ت‍دای آن پ‍س از خ‍طب‍ه ش‍م‍ه‌ای از ح‍ال ن‍وی‍س‍ن‍ده ک‍ت‍اب اس‍ت و بعه‍د در ای‍ن ق‍س‍م‍ت ای‍ن ش‍اع‍ران ذک‍ر م‍ی‌‍ش‍ون‍د: اس‍م‍اع‍ی‍ل‌خ‍ان ق‍ش‍ق‍ائ‍ی‌؛ م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍دص‍دق م‍ن‍ش‍ی م‍وس‍وی اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌؛ م‍ی‍رزا ع‍ن‍ای‍ت‌ال‍ه اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌؛ م‍ولان‍ا م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌؛ ش‍ی‍خ م‍ه‍دی‌؛ ض‍ی‍اآ ال‍دی‍ن ی‍وس‍ف ب‍ح‍ران‍ی‌؛ س‍ی‍دم‍ه‍دی ب‍روج‍ردی‌؛ م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌؛ اس‍م‍اع‍ی‍ل خ‍واج‍وئ‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن م‍ولان‍ا م‍ح‍م‍درف‍ی‍ع اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ب‍ن م‍ی‍رزا م‍ظف‍ر اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌؛ م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍ر طب‍ی‍ب اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌؛ م‍ی‍رزا اب‍وال‍ق‍اس‍م م‍درس‌؛ ش‍ی‍خ م‍ح‍م‍د ب‍ح‍ران‍ی‌؛ م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی م‍ش‍ه‍دی‌؛ م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر ی‍زدی م‍ت‍خ‍ل‍ص ب‍اس‍ی‍ر؛ م‍ولان‍ا س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‌؛ م‍ولان‍ا م‍ه‍دی ه‍رن‍دی‌؛ م‍ولان‍ا م‍ه‍دی ن‍راق‍ی‌؛ م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی ت‍ب‍ری‍زی ع‍ب‍دال‍واه‍اب‍ی‌؛ آخ‍ون‍د م‍لارض‍ا ت‍ب‍ری‍زی‌؛ م‍ی‍رزا رف‍ی‍ع‌ب‍ن م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍دش‍ف‍ی‍ع ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ش‍ت‍اق اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌؛ آذر ب‍ی‍گ‍دل‍ی ش‍ام‍ل‍و؛ س‍ی‍د اح‍م‍د ه‍ات‍ف اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌؛ ع‍ذری ب‍ی‍گ‍دل‍ی ش‍ام‍ل‍و؛ ص‍ب‍اح‍ی‌؛ اس‍ی‍ری‌؛ ح‍اج‍ت‌؛ راه‍ی‌؛ رف‍ی‍ق‌، ص‍اف‍ی‌، طوف‍ان‌، غ‍ال‍ب‌، دروی‍ش ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د، ن‍ش‍اط، ن‍ص‍ی‍ب‌، ن‍ی‍ازی‌، ه‍ج‍ری‌، ح‍اج م‍ه‍دی‌خان س‍م‍ن‍ان‍ی‌. از اواس‍ط ک‍ت‍اب ت‍اری‍خ اواخ‍ر دوره ن‍ادری و ک‍ش‍م‍ک‍ش‌ه‍ای دوران اول ق‍اج‍ار و س‍ل‍طن‍ت ف‍ت‍ح‍ل‍ی ش‍اه م‍ی‌آی‍د و س‍پ‍س از ص‍ن‍ای‍ع ش‍ع‍ری و آداب دب‍ی‍ری م‍طال‍ب‍ی ذک‍ر م‍ی‍ش‍ود و ب‍ع‍د م‍ص‍ن‍ف پ‍اره‌ای از داس‍ت‍انه‍ای زم‍ان خ‍ود را م‍ی‌آورد ک‍ه ب‍س‍ی‍ار دل‍ک‍ش و ج‍ال‍ب ت‍وج‍ه اس‍ت‌.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
morad850
آپلود شده توسط: morad850
۱۳۹۸/۰۳/۲۹
اطلاعات نسخه الکترونیکی
تعداد صفحات:
300
فرمت:
PDF

کتاب‌های مرتبط

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی تجربه الاحرار و تسلیه الابرار - بخش 2

تعداد دیدگاه‌ها:
0
دیدگاهی درج نشده؛ شما نخستین نگارنده باشید.
افزودن نسخه جدید
انتخاب فایل
comment_comments_for_the_file
کاربر گرامی!
امکان خرید اشتراک از خارج کشور ایران، با استفاده از حساب پی‌پال فراهم شده است.