رسته‌ها
با توجه به وضعیت مالکیت حقوقی این اثر، امکان دانلود آن وجود ندارد. اگر شما صاحب حقوق مادی این کتاب هستید، می‌توانید اجازه نشر رایگان نسخه الکترونیکی آن را به ما بدهید یا آن را از طریق کتابناک به فروش برسانید.
برای اطلاعات بیشتر صفحه «شرایط و قوانین فروش» را مطالعه کنید.

بازرگانی و جنگ قدرتها در خلیج فارس

بازرگانی و جنگ قدرتها در خلیج فارس
امتیاز دهید
5 / 4.5
با 30 رای
امتیاز دهید
5 / 4.5
با 30 رای
ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺭگ ﻧﺎﺩﺭﺷﺎﻩ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1747 ﻣﻳﻼﺩی، ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﻗﺩﺭﺕ ﻭ ﺣﮑﻭﻣﺗﯽ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﻭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺧﻼ ﻗﺩﺭﺕ ﭘﺱ ﺍﺯ ﻣﺭگ ﻧﺎﺩﺭﺷﺎﻩ، ﺷﻳﻭﺥ ﺳﻭﺍﺣﻝ ﺧﻠﻳﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺭﺍ ﺑﺭ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺕ ﺗﺎ ﻣﺭﺍﮐﺯ تجاری ﺧﺎﺹ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻭﺩ ﺁﻭﺭﻧﺩ. ﻧﻳﻣﮥ ﺩﻭﻡ ﻗﺭﻥ هجدهم، ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻓﻭﻝ ﺗﺟﺎﺭﺕ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﻭ ﺑﺭﭼﻳﺩﻩ ﺷﺩﻥ ﺗﺷﮑﻳﻼﺕ ﺗﺟﺎﺭی ﺍﺯ ﺧﻠﻳﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻭﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ، ﮐﻣﺷﮑﺵ ﺑﺭ ﺳﺭ ﻗﺩﺭﺕ ﺑﺭ ﺗﻣﺎﻡ ﺳﻭﺍﺣﻝ ﺍﻳﺭﺍﻥ، ﺍﺯ ﺟﺎﺳﮏ ﺗﺎ ﺷﻁﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺗﺎﺛﻳﺭ ﮔﺫﺍﺷﺕ ﻭ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻋﻠﻳﻪ ﺩﻭﻟﺕ ﻣﺭﮐﺯی ﺳﺭ ﺑﻪ ﺷﻭﺭﺵ ﺑﺭﺩﺍﺷﺗﻧﺩ ﻭ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻋﻣﻝ ﮐﺭﺩﻧﺩ. ﺑﺧﺵﻫﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻧﻳﺯ ﺩﺭ ﺗﻣﺎﻡ ﻣﺩﺕ ﺑﺎ ﺷﻳﺭﺍﺯ ﺩﺭﮔﻳﺭ ﺑﻭﺩﻧﺩ. ﮐﺗﺎﺏ ﺣﺎﺿﺭ، ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﻘﺩﻣﻪ ﻭ ﺷﺵ ﻓﺻﻝ، ﺭﻭﻳﺩﺍﺩﻫﺎی ﺩﻭﻳﺳﺕﺳﺎﻟﮥ ﻣﻧﻁﻘﮥ ﺧﻠﻳﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻳﻥ ﺳﺎﻝﻫﺎی 1620 ﺗﺎ 1820 ﻣﻳﻼﺩی ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻝ ﻣﯽﺷﻭﺩ. ﻫﺩﻑ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮐﺗﺎﺏ، ﺗﺻﺣﻳﺢ ﻭ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻣﻁﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺗﺎﺏ »ﻓﺭﻫﻧﮓ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺎی ﺧﻠﻳﺞ ﻓﺎﺭﺱ، ﻋﻣﺎﻥ ﻭ ﻋﺭﺑﺳﺗﺎﻥ ﻣﺭﮐﺯی« ﺗﺎﻟﻳﻑ »ﻟﻭﺭﻳﻣﺭ« ﺩﺭﺑﺎﺭۀ ﺭﻭﻳﺩﺍﺩﻫﺎی ﻣﻧﻁﻘﮥ ﺧﻠﻳﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺁﻣﺩﻩ ﺍﺳﺕ.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
book62
آپلود شده توسط: book62
۱۳۹۵/۱۱/۰۴
اطلاعات نسخه الکترونیکی
درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی بازرگانی و جنگ قدرتها در خلیج فارس

تعداد دیدگاه‌ها:
1
فهم این مساله برای من دشوار است که کتابی که دیگر در کتابفروشی‌ها نیست و علی‌الظاهر ناشر هم تمایلی به چاپ مجدد آن ندارد چرا نباید رایگان منتشر شود؟! صاحبان محترم حقوق مادی کتاب لااقل در مورد کتاب‌های کم‌تقاضاترتان کمی کوتاه بیایید
افزودن نسخه جدید
انتخاب فایل
comment_comments_for_the_file