دسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

"هولوکاست" صد درصد دروغ محض است. شمار جانباختگان ( و نه کشته شدگان) اردوگاههای کار اجباری آلمان (و نه "اردوگاه مرگ" ) چیزی مابین 70000 تا نهایت 290000 نفر برپایه گزارشهای صلیب سرخ و پژوهشگران بی طرف بوده است؛ که آنهم دربرگیرنده همه زندانیان

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک