رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

"هولوکاست" صد درصد دروغ محض است. شمار جانباختگان ( و نه کشته شدگان) اردوگاههای کار اجباری آلمان (و نه "اردوگاه مرگ" ) چیزی مابین 70000 تا نهایت 290000 نفر برپایه گزارشهای صلیب سرخ و پژوهشگران بی طرف بوده است؛ که آنهم دربرگیرنده همه زندانیان

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک