دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

مقاله از لحاظ اطلاعات جمع آوری شده مفیدی است و با حوصله یافته های پژوهش را جمع اوری کرده است. در مقاله آمده است که از 30 نفر از خانمها در خصوص آریششان نظر سنجی و گفتگو انجام داده اند پیشنهاد داشتم که ای کاش در پژوهش جدیدی با 30 نفر آقا هم
این کتاب و مقدمه آن از روی احساس و انفعال نوشته شده است نه از روی عقل. آن هم [b]احساس کور[/b] در ابتدای مقدمه کتاب هم به این مطلب اشاره شده است این کتاب ارزش علمی ندارد چون ادعای تاریخی دارد اما احساسی و پر از تناقض، تعصب، واگرایی، سطح
ﮐﺘﺎﺏ ﺩﻭﺭﺍﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﺎﻣﻼﻣﻠﻤﻮﺱ ﺍﺳﺖ
ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﺟﻠﺪ 2 ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻫﻤﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ8-)
ﺳﻼﻡ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﻪ. ﺍﻣﺎ ﺟﻠﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﺸﻪ ﭼﻮﻥ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺍﺯ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺯ ﻗﻠﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ.
لینک ناقص است لطفا اصلاح کنید

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک